Khóa treo

Khóa treo là một trong những sản phẩm phát triển sớm nhất trong các dòng sản phẩm của Real Locks và chúng cũng có nhiều loại hình dạng khác nhau cho các ứng dụng khác nhau. Một trong những điểm đặc biệt của chúng tôi chính là sử dụng nhiều loại chất liệu khác nhau cho than khóa như đồng thau, sắt, Inox, thép tôi, và Molypden và cả hình dạng tròn để đáp ưng các yêu cầu ứng dụng được thiết kế của khách hàng.

 

Thân khóa và lõi khóa của chúng tôi có thể đáp ứng các yêu cầu chất lương quốc tế như “Thử nghiệm Sold Secure” của Anh Quốc và tiêu chuẩn cho Khóa treo rắn an ninh cao EN1303-2015 của Châu Âu.

 

Vui lòng nhấn vào hình ảnh sản phẩm theo danh sách dưới đây để gửi thông tin nhu cầu của bạn.

0