KHÓA TREO MẬT MÃ

Khóa treo mật mã Real được làm bằng vỏ khóa hợp kim kẽm với 3 con số mật mã , móc khóa có đường kính từ 3~ 3.5mm. Chúng tôi cung cấp rất nhiều màu sắc để thích hợp với từng loại giỏ mà bạn có.

 

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin, vui lòng ấn vào sản phẩm bên dưới.

0