Khóa nhíp lẪy

Các lõi khóa nhíp lẫy thường được dung phổ biến trong ứng dungk thường ngày gồm hộc tủ, locker, tủ đồ, hòm dụng cụ, cửa, hòm thư, khóa tủ cốp.., v.v…Real Locks có nhiều sư lựa chọn về vỏ khóa và miếng chặn (Cam) để cung cấp cho các ứng dung khác nhau.

 

Vui lòng ấn vào hình sản phẩm dưới đây và cho chúng tôi biết them về nhu cầu của bạn.

0