LH-1200

Khóa bảo mật máy tính

  • Cáp: đường kính 5mm x 180cm
  • Vỏ khóa bằng hợp kim kẽm
  • Mở bằng chìa cơ
  • Bảo vệ tất cả các loại laptop và máy tính bàn
  • Có thể cấp chìa chủ theo yêu cầu
0