Lập trình mã khóa và tạo lại khóa

Phôi chìa

Hệ thống chìa khóa REAL được bảo hộ có năm thế hệ: bề mặt phẳng (KF-1), rãnh đơn nhỏ (KF-2), rãnh giữa lớn (KF-3), rãnh kép (KF-4, KF-5), và kiểu dáng bề ngoài khác biệt so với chìa thông thường Các loại chìa khóa trên thị trường rất chắc chắn và bền, không dễ sao chép, có số mã chìa biến đổi lên đến 300 triệu loại. Chìa khóa "REAL" chỉ có thể được rút ra khi nó đang được khóa và nó không thể được rút ra khi thân khóa đang mở. Chất liệu: Đồng / Đồng trắng

Máy đánh chìa

Máy đánh chìa đặc biệt có thể được sản xuất theo nhu cầu đặc biệt của bạn, chẳng hạn như góc độ, khoảng thời gian, kích thước các rãnh khác nhau, v.v.

  • Có thể cắt cho các chìa khóa phẳng, rãnh đơn và rãnh kép theo bằng sáng chế "REAL"
  • Thích hợp sử dụng điện áp 110V


0