Niêm phong container

Khóa niêm phong container theo dõi (Đã được bảo hộ)

Khóa niêm phong container có thể theo dõi là một phát triển nguyên bản khi các container được vận chuyển đến các cảng khác nhau với mục đích trung chuyển.

 

Khóa này có thể gửi tín hiệu theo dõi trước khi container được vận chuyển đến đích đến. Nó sẽ giúp cho các cơ quan chức năng tiết kiệm thời gian và giấy tờ cho việc khai báo hải quan.

 

Khách hàng cũng có thể dùng khóa này như là một bảo hiểm hàng hóa và quản lý hậu cậy bởi vì có trung bình khoảng 30% các gói hàng bị mất, phá hủy hoặc lạc do vận chuyển.

 


Đặc điểm:

  • Tuân thủ tiêu chuẩn ISO 17712
  • Thiết kế cho mục đích giám sát thông quan
  • Giám sát 24/24
  • Chuẩn IP Chống nước: IP65/IP 66/ IP67
  • Cảnh báo xâm lược
  • Ghi lại thời gian khóa/ mở khóa
  • Ghi chép tuyến đường đi
0