Khóa xe máy

Dựa vào việcxe máy thường xuyên được đặt ngoài trời dưới nhiều kiểu thời tiết khác nhau. Real đã áp dụng lõi khóa nhíp đĩa và vỏ khóa Inox để làm khóa xe máy được bền bỉ hơn. Mặt khác, ổ khóa này cũng chống nước và ăn mòn.

 

Nếu bạn muốn biết tKC-001hêm chi tiết, vui lòng ấn vào sản phẩm bên dưới.

0