Chìa khóa chủ

Lõi khóa "REAL" thay đổi theo góc chu vi khi sắp xếp và kết hợp. Có nhiều thay đổi và các lõi khóa sẽ không lặp lại, do đó chúng không thể mở lẫn nhau. Hệ thống "Master Key" cung cấp mô hình quản lý thuận tiện và hiệu quả hơn.
Hệ thống chìa khóa chủ năm tầng chỉ cần một chìa khóa chủ để mở 20.000 ổ khóa với nhiều số khác nhau, loại bỏ sự bất tiện khi mang theo một bộ chìa khóa lớn.


0