LH-Kit

Khóa xe vận tải thương mại ( An ninh cho xe cont)

  • Có sẵn các kích thước tùy chỉnh
  • Có thể đặt logo theo khách hàng
  • Kẹp kim loại có sẵn theo yêu cầu
  • Trục kim loại có sẵn theo yêu cầu
  • Có sẵn các màu khác nhau
  • Có thể đặt khóa treo, khóa mâm xoay, khóa khí nén và chìa khóa vào.
0