RL-7108

Lõi khóa

  • Lõi khóa: φ14mm bằng hợp kim kẽm đúc
  • Bề mặt: xi crom
  • 150 mã chìa khác nhau
  • Chìa chủ cấp theo nhu cầu
0