RL-8800

Khóa này sử dụng chất liệu inox rắn để làm thân khóa và 2 bi thép. Chúng tôi cũng có thể cung cấp móc khóa bằng chất liệu Inox hoặc Molyp đen. Tính chất của sản phẩm này có thể kể đến như chống khoan, chống phá, chống cắt, chống bụi, chống nước và chống ăn mòn. Nó có thể được làm đến hàng triệu mã chìa khác nhau theo yêu cầu. Nếu như cần, chìa khóa chủ có thể được cấp theo yêu cầu.

Chúng tôi đã được chứng nhận Thử nghiệm an ninh“Sold Secure” của Anh năm 2001cho ổ khóa này.


Chức năng:

  • Thân khóa bằng Inox rắn
  • Móc khóa Inox. Có sẵn móc bằng Molyp đen thay thế
  • Hai bi inox.
  • Hàng triệu mã chìa khác nhau
  • Chống khoan, chống phá, chống cắt, chống bụi, chống nước và chống ăn mòn.
  • Có sẵn chìa chủ theo yêu cầu
  • Chứng nhận “Thử nghiệm Tiêu chuẩn an ninh Sold Secure” của Anh năm 2001
0