RL-8704

Khóa này sử dụng chất liệu Inox thân rắn cho thân khóa, móc khóa và cả hai bi inox. Các đặc tính của sản phẩm bao gồm chống khoan, chống phá, chống bụi, chống nước và chống ăn mòn.

 

Có thể được làm thành hàng triệu mã chìa và lõi khóa tháo rời được (nhằm thay lõi) theo yêu cầu của bạn. Master key có thể cấp theo nhu cầu của bạn.


Chức năng:

  • Thân khóa và móc khóa bằng inox rắn
  • Hai bi inox
  • Hàng triệu mã chìa khác nhau
  • Lõi khóa được lắp từ một bên thân khóa
  • Lõi khóa có thể tháo rời (thay chìa được)
  • Chống khoan, chống phá, chống bụi, chống nước và ăn mòn
  • Chìa chủ được cấp theo yêu cầu
0