TINH THẦN THƯƠNG HIỆU

1. Tầm nhìn doanh nghiệp

Thiết kế và sản xuất khóa an toàn đáng tin cậy, đáp ứng nhu cầu an toàn của khách hàng và trở thành doanh nghiệp được khách hàng, nhà sản xuất bên thứ ba và công chúng kính trọng và tin cậy.

2. Sứ mệnh và trách nhiệm

Là một thành viên của xã hội, Công ty REAL luôn tin rằng ngoài việc theo đuổi lợi nhuận, công ty cũng nên đóng góp tích cực cho xã hội. Với tư cách là nhà thiết kế và sản xuất khóa an toàn, nhiệm vụ và nghĩa vụ của chúng tôi là tiếp tục cung cấp cho người tiêu dùng "ổ khóa an toàn đáng tin cậy" với thiết kế sáng tạo và công nghệ tinh vi để đáp ứng nhu cầu an toàn về tính mạng, tài sản và tâm lý.
Và trong khi chúng tôi đang cam kết phục vụ công chúng với sự đổi mới để thu được lợi nhuận, thì chúng tôi cũng sẽ không quên rằng "con người" là tài sản lớn nhất đằng sau sự phát triển của công ty, vì vậy, trách nhiệm lớn nhất của doanh nghiệp là chăm lo cho đời sống và hạnh phúc cho người lao động và tìm kiếm sự ổn định và hạnh phúc cho xã hội.

3. Gía trị cốt lõi

Sự đổi mới:
Sự tiến bộ của khoa học và công nghệ sẽ tiếp tục mang lại cái mới, xu hướng tư tưởng trong sự phát triển của thời đại sẽ tiếp tục thay đổi, suy nghĩ làm thế nào để duy trì năng lực cạnh tranh phát triển bền vững và không bị nhấn chìm và đào thải bởi những làn sóng suy nghĩ lớn. Chúng tôi tin rằng câu trả lời duy nhất nên được dựa trên "SÁNG TẠO" hệ thống văn hóa doanh nghiệp của các giá trị cốt lõi. Theo nhận thức của chúng tôi, đổi mới không xuất phát từ nguồn gốc. Nó phải bắt nguồn từ khả năng kỹ thuật chính xác và vững chắc, khả năng tích hợp ứng dụng đa miền nhanh chóng và hiệu quả, khả năng nắm bắt và phản ứng chính xác của thị trường cũng như đảm bảo chất lượng hoàn hảo và đáng tin cậy về quản lý hệ thống và các hoạt động tổng thể khác.

Dựa trên nguồn nhân lực
Nguồn nhân lực là tài sản không thể thay thế được của chúng ta. Định hình môi trường làm việc tổng thể như tạo một sân khấu biểu diễn và cung cấp môi trường sống phù hợp với đúng bản chất con người, để mọi nhân viên có thể sử dụng hết tài năng của mình và theo đuổi hạnh phúc cá nhân.

Mối quan hệ hợp tác
Coi trọng "quan hệ đối tác" là giá trị cốt lõi quan trọng để chúng tôi có thể đứng vững lâu dài trong ngành; chúng tôi coi trọng mối quan hệ hợp tác này để thúc đẩy sự phát triển của khách hàng và với các nhà sản xuất, đồng thời chúng tôi cũng trân trọng rằng giá trị cốt lõi này sẽ cho phép chúng tôi cống hiến để xây dựng một môi trường kinh doanh bền vững.


0