Sản xuất theo yêu cầu

Ngoài việc chuyên gia công các vật liệu khác nhau như kim loại và nhựa, Công ty REAL LOCKS & SECURITY CO., LTD.cũng cam kết cung cấp các dịch vụ thiết kế và sản xuất theo yêu cầu cho các ứng dụng khóa và nhu cầu của ngành công nghiệpkim khí.

Chúng tôi thiết kế và sản xuất các sản phẩm theo nhu cầu riêng của khách hàng, đồng thời cung cấp dịch vụ ODM và OEM cho các trường hợp thiết kế khác nhau do khách hàng trong các ngành nghề khác nhau đề xuất.

Nó có hiệu suất tuyệt vời về thiết kế và chất lượng sản phẩm trong các nhu cầu công nghiệp khác nhau như đồ nội thất và các loại tủ, khóa cơ và điện, và hệ thống an ninh trong ngành giao thông vận tải.

Quy trình phát triển ODM:

 

Quy trình phát triển OEM:


0