Xe đạp cho thuê

Ứng dụng tích hợp cơ-điện tử cho xe đạp cho thuê

Real Locks là nhà thiết kế và sản xuất khóa cho hệ thống xe đạp cho thuê công cộng của Đài Loan. Khóa này được tích hợp bởi cơ khí, điện tử và RFID và đã được bán ít nhất là 70,000 bộ.

 

Dựa theo nghiên cứu thị trường, tỷ lệ trộm xe đạp công cộng cho thuê ở Đài Loan là 0.38% là tỷ lệ thất nhất thế giới được ghi nhận ( tỷ lệ trộm cắp xe cho thuê công cộng ở Paris là 20%, và tại London là 1.25%).

0