FIBO 2012 TRIỂN LÃM QUỐC TẾ HÀNG ĐẦU CHO NGÀNH THỂ DỤC & DỤNG CỤ

REAL - FIBO 2012 tại Essen.

THÔNG TIN TRIỂN LÃM

  • Quốc gia / Địa điểm: Essen, Đức
  • Thời gian Triển lãm: Ngày 19 - 22 tháng 4 năm 2012
  • Địa điểm: Trung tâm Triển lãm Essen (Norbertstraße 45131 Essen, Đức)
 2013-04-19
0