Năm 2015, hội chợ an ninh lần thứ 18 tại Đài Bắc

THÔNG TIN TRIỂN LÃM

  • Ngày công bố : 28-30/4/2015
  • Địa điểm triễn lãm: Trung tâm thương mại Đài Bắc
  • Gian hàng số : L4201

Bạn có thể xem thêm thông tin tại Website chính thức của triển lãm.

 2015-04-28
0