GIẢI THƯỞNG THIẾT KẾ TỐT NĂM 2010 TẠI NHẬT BẢN

Kreima Heimdallr Bike Lock đã giành được Giải thưởng Thiết kế Tốt năm 2010 tại Nhật Bản.

 2010-12-31
0