Cung cấp thiết bị cho ngành công nghiệp dịch vụ ăn uống và khách sạn Thái Lan (HORECA)

Các sản phẩm được lựa chọn lần này chủ yếu là “khóa tủ cơ chế kép” do công ty phát triển độc lập, chất liệu sản phẩm là hợp kim kẽm, bền và dễ bảo quản. cài đặt. Người dùng không cần mang theo chìa khóa,bốn bộ cài đặt số có thể cung cấp 10.000 tổ hợp thay đổi mật khẩu. Nếu người dùng quên mật khẩu đã đặt ban đầu, quản trị viên có thể mở nó bằng khóa quản lý (thiết kế khóa đã được cấp bằng sáng chế, không thể sao chép) và có thể tìm thấy số bộ ban đầu, thuận tiện cho việc quản lý và mở rộng.

 2020-12-31
0