MYANBUILD MYANMAR 2013

THÔNG TIN TRIỂN LÃM

  • Quốc gia / Địa điểm: Myanmar
  • Thời gian triển lãm: 26-28/11/2013
  • Địa điểm: TATMADAW Hall (Myanmar)
  • Gian hàng số: 204

Bạn có thể xem thêm thông tin từ trang web chính thức của MYANBUILD MYANMAR 2013

 2013-11-26
0