Triển lãm về công nghệ mới năm 2019

giới thiệu sản phẩm mới nhất về công nghệ khóa, có thể khắc tên lên khóa

THÔNG TIN TRIỂN LÃM

  • Ngày công bố : 26-28/9/2019
  • Thời gian tham quan: Sáng 9:30- chiều 5:30
  • Địa điểm triễn lãm: Trung tâm thương mại Đài Bắc
  • Gian hàng số : B0730
 2019-09-26
0