NHÃN HIỆU CE

Với sự quan tâm thực sự đến Sức khỏe, An toàn, Môi trường và Bảo vệ Khách hàng, các sản phẩm của chúng tôi đáp ứng tiêu chuẩn Châu Âu (RoHS) và do đó vẫn giữ được chứng chỉ Châu Âu về chất lượng. Với chứng chỉ này, cho phép chúng tôi gia nhập thị trường Châu Âu một cách hợp pháp và lưu thông tự do trong thị trường chung của Liên minh Châu Âu

 2001-11-30
0