ĐOÀN THƯƠNG MẠI XUẤT KHẨU CƠ HỘI KINH DOANH QUỐC TẾ VỀ MÁY MÓC VÀ CÔNG NGHIỆP KIM KHÍ CỦA THÀNH PHỐ TÂN BẮC 2014

THÔNG TIN TRIỂN LÃM

  • Thời gian triển lãm: 2014/12/01 - 2014/12/05
  • Địa điểm: Indonesia / Khách sạn Aryaduta Jakarta, Malaysia / Khách sạn Berjaya Times Square

Bạn có thể xem thêm thông tin từ Trang web

 
 
 2014-12-01
0