TRIỂN LÃM KIM KHÍ COLOGNE 2014

THÔNG TIN TRIỂN LÃM

  • Quốc gia / Địa điểm: Koln, Đức
  • Thời gian triển lãm: 2014/03/09 - 2014/03/12
  • HỘI TRƯỜNG : 3.2
  • SỐ QUẦY: G-064
 

Bạn có thể xem thêm thông tin từ trang web chính thức Quốc tế Eisenwarenmesse KOLN 2014.

 
 
 
 2014-03-09
0