REAL LOCKS & SECURITY CO., LTD. ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC GIẢI THƯỞNG VÒNG CHUNG KẾT THIẾT KẾ IF 2021!

Hội đồng hàng đầu quốc tế gồm 91 chuyên gia đã chọn REAL Locks tham gia vòng chung kết của iF DESIGN AWARD 2021 cho thiết kế Khóa số mật mã NFC (Mẫu số: RL-9046B-NFC). Kết quả là REAL Locks đã thực hiện thành công một trong những cuộc thi thiết kế quan trọng nhất trên thế giới và đủ điều kiện cho Ban Giám khảo vòng Chung kết iF.

Trong vòng đánh giá thứ hai và quan trọng nhất sẽ diễn ra sau đó, các chuyên gia quyết định ai sẽ nhận được GIẢI THƯỞNG THIẾT KẾ iF năm 2021. Các quyết định cuối cùng hiện đang được háo hức chờ đợi và tất cả đều nóng lòng xem liệu thiết kế sáng tạo của REAL Locks có chiếm ưu thế trong cuộc cạnh tranh giải cao.

IF DESIGN AWARD được tổ chức thiết kế độc lập lâu đời nhất thế giới, iF International Forum Design GmbH tại Hannover trao tặng hàng năm.

Số lượng người tham gia trong vòng đầu tiên đã mang lại số lượng bài dự thi kỷ lục: Ban giám khảo phải chọn ra 50 phần trăm xuất sắc nhất của tất cả các bài dự thi từ khoảng 10.000 bài dự thi từ 52 quốc gia cho Ban giám khảo chung kết iF.

 2021-02-04
0