Cuộc thi Tinh hoa Doanh nhân Nữ lần thứ 7 Hạng mục Sáng tạo Nhóm Ưu tú-Thế hệ Thứ hai

寬豐工業何希晧 董事長榮獲經濟部中小企業處第七屆女性創業菁英賽菁英組-二代創新類獎

 2018-10-23
0