GIẢI THƯỞNG RISING STAR LẦN THỨ 22, 2019

Giải thưởng Rising star là giải thưởng danh giá dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của chính phủ Đài Loan. Việc đánh giá giải thưởng này dựa trên các khía cạnh bao gồm doanh số hàng năm, khả năng cạnh tranh xuất khẩu, quản lý vận hành và trách nhiệm xã hội.

REAL là một trong những người chiến thắng Giải thưởng này lần thứ 22 và buổi lễ được tổ chức vào ngày 13 tháng 11 năm 2019.

Vui lòng truy cập liên kết dưới đây và tìm danh sách người chiến thắng  Giải thưởng Rising star lần thứ 22 và phần giới thiệu công ty.

https://ctee.com.tw/industrynews/activity/174131.html

 

 2019-11-13
0